Nasze sale do wynajęcia
Zespołu Pieśni i Tańca "Przygodzice"
Zajęcia plastyczne oraz zajęcia z Rękodzieła Artystycznego
Gminne Studio Piosenki
Sekcja Gitary Klasycznej
Zespół Tańca Ludowego "Kosynierzy"
Taniec współczesny
Zumba
Kółko fotograficzne

Działalność Gminnego Klubu Senior +

Drukuj
Kategoria: Wydarzenia
Opublikowano GOK Przygodzice

W poniedziałek 2 września 2019 r. z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach w Przygodzicach przy wsparciu Wójta Gminy Przygodzice Krzysztofa Rasiaka powstał Gminny Klub Seniora +, który to funkcjonuje na terenie naszej gminy i liczy docelowo 15 osób. Zainteresowanie Klubem jest ogromne, dlatego z różnych form jego działalności korzysta ponad 50 osób. Pobyt w Klubie jest nieodpłatny zgodnie z założeniami Uchwały Rady Gminy Przygodzice. Uczestnicy Klubu to seniorzy 60+ nieaktywni zawodowo. Siedziba Gminnego Klubu Senior + mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach.

Gminny Klub Senior + cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy w wieku 60+. Starsze pokolenie pełni niezwykle ważne role w społeczeństwie, w szczególności w rodzinie. Poprzez doświadczenie wnoszą olbrzymi wkład w ich rozwój, a swoją radą i mądrością służą młodszym pokoleniom, dlatego też polityka wobec jesieni życia jest istotna.  Seniorzy w Klubie spotykają się przez 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych na różnego rodzaju zajęciach, tj. biblioterapia, zajęcia sportowo rekreacyjne (tenis stołowy, szachy, warcaby, gry stolikowe), zajęcia wokalne, psychoterapia, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia plastyczne, kursy komputerowe, zajęcia z pierwszej pomocy z udziałem ratownika medycznego. Były również zorganizowane spotkania z dietetykiem, nefrologiem oraz z policjantami w zakresie bezpieczeństwa. Seniorzy ćwiczą na sprzęcie rehabilitacyjnym, który został zakupiony za kwotę ponad 17.000 zł oraz korzystają ze sprzętu komputerowego i telewizora na kwotę ponad 6.000 zł. Środki te zostały pozyskane w ramach Wieloletniego Programu Senior + na lata 2015-2020 (edycja 2019). Zadanie to zostało zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przygodzicach, w którym to mieści się siedziba Klubu Senior+. W grudniu 2018 r. został ogłoszony przez Wojewodę Wielkopolskiego wieloletni program a raczej jego kontynuacja na utworzenie Klubu Senior + lub pozyskanie środków na adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub Seniora. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury złożyliśmy w wyznaczonym terminie do 4 stycznia 2019 wniosek w generatorze ofert, który zakładał pozyskanie 20.000 Tyś zł, z czego 5.000 zł to udział środków Gminy Przygodzice został rozpatrzony pozytywnie!

 Dynamiczny rozwój infrastruktury i usług przyczynił się do zwiększenia aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym oraz potwierdza, że polityka senioralna stanowi priorytet. 29 maja 2019 r. zostało podpisane porozumienie o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu Wieloletniego ”Senior +” na lata 2015-2020 (edycja 2019) - Moduł I Wyposażenie placówki” Senior +”. W roku 2020 skorzystaliśmy z drugiej możliwości i tutaj udział w kolejnym projekcie na II Moduł - Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior + w ramach Programu Wieloletniego Senior +. Realizacja projektu trwa od kwietnia 2020 i przewidywana jest do końca 2020 r. Całkowity koszt tego zadania to ponad 47.000 zł. Kontynuacja projektu przyczyni się do poszerzenia oferty klubu naszych uczestników, poprawi, jakość życia seniorów wzmocni ich postawę i funkcjonowanie w środowisku. Zadanie przewiduje poszerzenie oferty o wyjazdy turystyczno-poznawcze w formie wycieczek. Celem głównym projektu jest wspieranie i aktywizowanie osób nieaktywnych zawodowo 60 +. Działania te umożliwią seniorom pozostanie jak najdłużej w miejscu zamieszkania. Osoby starsze mogą podtrzymywać już nawiązane relacje w Gminnym Klubie Senior +, a także integrować się z innymi seniorami z terenu gminy. Uczestnictwo w Klubie przeciwdziała osamotnieniu i marginalizacji.

 Na koniec podsumowując ww. treści to właśnie niska aktywność społeczna osób starszych przyczyniła się do zrealizowania tego przedsięwzięcia analizując prace w środowisku przez pracowników socjalnych. Inicjatywa utworzenia Klubu przyjęła się wśród starszego pokolenia z dużą aprobatą.

Z uwagi na COVID-19 zajęcia w Gminnym Klubie Senior + odbywają się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności tj. wyposażenie w płyny dezynfekcyjne, maseczki. Zachowane są również odległości w pracy grupowej.

Niestety od 16 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. wszelkie działania w Klubie Senior + były zawieszone z uwagi na Coronawirusa. Od 01 czerwca 2020 r. zajęcia w Gminnym Klubie Senior+ odbywają się już zgodnie z harmonogramem i mamy nadzieję, że będzie już tak do końca jego funkcjonowania!

Gmina Przygodzice, GOPS i GOK ma wielkie plany inspirując się już istniejącym Klubem w Czarnymlesie, który jest nieformalny, liczy niespełna 20 stałych uczestników. Chcąc wyjść na przeciw Klubowi w Czarnymlesie i szeroko rozumianej polityce senioralnej Gmina Przygodzice, GOPS i GOK wspólnie chcą zrealizować projekt w ramach konkursu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Celem projektu będzie zwiększenie dostępności wysokiej, jakości usług społecznych w tym usług opiekuńczych i zdrowotnych. Projekt będzie trwał 3 lata i obejmie działania szeroko rozumianych usług społecznych.

Projekt składa się z trzech zadań, a mianowicie usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, następnie usługi opiekuńcze poza miejscem zamieszkania w istniejącym Klubie Seniora w Przygodzicach oraz usługi opiekuńcze poza miejscem zamieszkania w nowopowstającym Klubie Seniora w Czarnymlesie. Projekt zakłada uczestnictwo 44 osób z terenu Gminy Przygodzice zgodnie z regulaminem projektu.

Warsztaty dla seniorów

Bezpieczny i zdrowy senior. Warsztaty w gminie Przygodzice.

 Seniorzy z Gminy Przygodzice skorzystali z dwudniowych warsztatów skierowanych specjalnie dla nich. Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska wzorem z ubiegłego roku zorganizowała cykl spotkań, które pobudziły edukacyjnie i kulturalnie seniorów. Zorganizowano zajęcia ruchowe, prowadzone zwyczajnie rozmowy i rozważane problemy, na jakie napotykają seniorzy W poszczególnych gminach powiatu ostrowskiego zostały przygotowane spotkania w ramach Programu ASOS- SAKO z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W Gminie Przygodzice realizacja programu miała miejsce 20 i 21 sierpnia 2019 r. Projekt obejmował dwudniowe warsztaty dla 20 seniorów. Pierwszy dzień warsztatów obejmował tematykę: bezpieczeństwo konsumenckie, oraz bezpieczeństwo podczas zdarzeń losowych. Z kolei drugi dzień to: bezpieczeństwo w domu i na ulicy oraz aktywny i zdrowy tryb życia. Została również przeprowadzona ankieta o ocenie świadomości zagrożeń i poczucia bezpieczeństwa oraz zdrowego trybu życia dla seniorów naszej gminy. Odbyła się również pokazowa akcja ratowania życia na fantomie. W dwudniowych warsztatach wzięło udział łącznie 19 seniorów z terenu naszej Gminy. Współorganizatorem warsztatów była Gmina Przygodzice.

 

 

OSP Przygodzice

osp przygodzice

 

Dane kontaktowe

ul. Wrocławska 52
63-421 Przygodzice

NIP: 622-23-98-087

Dyrektor: Robert Kaczmarek

Telefon/Fax: 62-592-70-11
e-mail: gokp@osw.pl

Urząd Gminy Przygodzice

logo-przygodzice

Odwiedziny

3649006
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Razem
288
1572
3162
31580
3649006

Twoje IP: 35.175.107.142
Tuesday the 28th. Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach | 2013